Projecte final dels Estudis Superiors de Disseny Gràfic

El projecte final va consistir en crear una nova xarxa de mitjans de comunicació hiperlocals i multiplataforma

L’àmbit geogràfic on es situarà és al nord de la comarca del Barcelonès i el baix Maresme. El model empresarial serà una cooperativa de consumidors, on els usuaris estaran associats i seran el sustent econòmic i humà del projecte. Un equip de professionals relacionats amb el món del periodisme, la comunicació i l’edició seran els encarregats de dirigir el dia a dia del projecte. Una de les peces claus del projecte es disposar d’una seu social física, en forma de petita escola-redacció. Allà és on es centralitzarà la relació usuaris-socis-equip professional.

El flux d’informació es materialitzarà en 3 productes diferents:
1. Informació en xarxes socials (Twitter i Facebook)
2. Una web adaptativa multiplataforma.
3. Una publicació en suport paper setmanal. 

Les idees clau i conceptes principals que volem transmetre que podem seleccionar són 3:
1. Estem implantats a la ciutat i som un mitjà hiperlocal
2. Fomentem la participació i volem un canvi social
3. Treballem en xarxa i creem comunitat

Més documentació

Memòria del projecte